fbpx
Curtea Domneasca Nr 3 Suceava

Categoria AM

  1. PREZENTARE

CATEGORIA AM – MOPEDE

Moped – vehicul cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pt. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. CURSUL AUTO

Durata cursului este de 2 săptămâni, timp în care efectuează ore de pregătire teoretică şi  ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică).

 

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;

– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;

– să promoveze testele finale de absolvire ale şcolii.

  1. TAXE (includ combustibilul)

CATEGORIA AM – 1000 RON

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în două rate, prima rată fiind de 1/2 din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică. În caz contrar se vor aplica penalitaţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată.

 

  1. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii de înscriere:

– Vârsta: 16 ani fără trei luni;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră; 

– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul școlii noastre;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la sediul BDG Școala de conducători auto, după următorul program:

Luni – Vineri  07:00 – 17:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

BDG Școala de conducători auto oferă contra-cost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări şi răspunsuri.

  1. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Programare  (la cerere se realizează la biroul școlii)

-Fişă de școlarizare- eliberată de școală;

-Cerere de înscriere la examen;

-Cazier judiciar (cu menţiunea ”pentru examen auto’’);

-Chitanţa de plată a taxei- contravaloare a permisului de conducere;

-Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul).

  1. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) în Jud. Suceava se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghișeul SPCRPCIV Suceava din incinta Iulius Mall et 1, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen pe care îl vor susține în aceeași zi.

 După promovarea examenului teoretic cursantul va primi programarea probei de traseu, efectuată de agentul DRPCIV – MAI din sala de examen.

Cursantul este obligat să comunice școlii data de traseu în ziua în care a obținut programarea; Școala va putea asigura autovehiculul-școală numai daca acesta nu este alocat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul-școală la examen.

 Școala va confirma programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care sunt domiciliati în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective, cu excepția cazului în care dețin viză de flotant validă în județul unde solicită examinarea.

  1. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică- poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie format din 20 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 răspunsuri corecte.

Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp şi conducerea motocicletei în traseu.

Scoala de Soferi Suceava BDG © Copyright 2023