fbpx
Curtea Domneasca Nr 3 Suceava

Categoria B

CATEGORIA B

școală de șoferi Suceava

1.PREZENTARE

CATEGORIA B 

  1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;
  2. ansamblul care nu depășește 3.500 kg,  format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

2. CURSUL AUTO 

Cursul pentru obținerea permisului auto categoria B durează cel puțin 4 săptămâni, timp în care se efectuează  ore de pregătire teoretică şi ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precedă pe cea practică.

 

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

– să posede asupra sa cartea de identitate;

– să respecte indicaţiile instructorului auto;

– să promoveze testele finale de absolvire ale școlii.

  1. TAXE

Taxe de şcolarizare (include tot ce este necesar in procesul de școlarizare) :

– 2090 RON*

*prețul este aferent pachetului de pregătire de baza care include ore de legislatie rutieră, 30 de ore de condus și alte beneficii. Alte detalii complete despre conținut pachet pot fi oferite la sediul școlii.

*pretul poate varia in functie de autovehiculul selectat.

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate!

Școala oferă și ore suplimentare la cerere!

Se poate plăti în numerar, card sau prin ordin de plată.

  1. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii de înscriere:

– Apt din punct de vedere psihologic și medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată;

– Vârstă: 18 ani fără trei luni;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

 

Înscrierea la cursuri se face la sediul BDG Școala de conducători auto, după următorul program:

Luni – Vineri  07:00 – 17:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a unui avans şi prezentarea documentului de identitate.

  1. Alte DOCUMENTE necesare pentru dosarul de școlarizare:

-Cazier judiciar (cu mențiunea ”pentru examen auto/moto’’);

-Chitanța de plată a taxei de permis- ce se achita la orice unitate CEC Bank, Posta Romana sau la automatele de plata a facturilor (precum cele din incinta Penny).

  1. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

-Cazier judiciar (cu mențiunea ”pentru examen auto/moto’’);

-Chitanța de plată a taxei de permis- ce se achita la orice unitate CEC Bank, Posta Romana sau la automatele de plata a facturilor (precum cele din incinta Penny).

  1. EXAMENUL AUTO

Examenul constă dintr-o:

  • probă teoretică – se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie format din 26 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 răspunsuri corecte.
  • probă practică – constă în conducerea autoturismului în oraș pe un traseu stabilit de către examinator.
Scoala de Soferi Suceava BDG © Copyright 2023