fbpx
Curtea Domneasca Nr 3 Suceava

Categoria C

Scoala de soferi Categoria C, C+E SuceavaScoala de soferi Categoria C, C+E Suceava
1. PREZENTARE

 

Categoria C include: 

  1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg. și care este proiectat și construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
  2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;2. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI:

 8 săptămâni atunci când cursantul este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime de cel mult un an, timp în care efectuează  ore de pregătire teoretică şi  ore de pregătire practică în traseu.

– 7 săptămâni atunci când cursantul este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează ore de pregătire teoretică şi  ore de pregătire practică în traseu.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

 

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

– să posede asupra sa cartea de identitate, permisul de conducere şi caietul cursantului;

– să respecte indicaţiile instructorului auto;

– să promoveze testele finale de absolvire ale şcolii.

 

3. TAXE (includ combustibilul)

CATEGORIA C, CE = 3090 lei;

CATEGORIA C  = 2.500 lei.

 

Tariful de școlarizare poate fi plătit integral sau în rate!

Școala oferă și ore suplimentare la cerere!

Se poate plăti în numerar, card sau prin ordin de plată.

 

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

 

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE:

 

– Vârstă: 18 ani fără trei luni;

– Apt din punct de vedere psihologic și medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepția cazurilor când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la sediul BDG Școala de conducători auto, după următorul program:

Luni – Vineri  07:00 – 17:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puțin a primei rate și prezentarea documentului de identitate.

 

BDG Școala de conducători auto oferă contra-cost suport de curs, legislație rutieră, întrebări și răspunsuri.

 

5. Alte DOCUMENTE necesare:

-Cazier judiciar (cu menţiunea ”pentru examen auto/moto’’);

-Chitanţa de plată a taxei- contravaloare a permisului de conducere;

-Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere.

 

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) în Jud. Suceava se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghișeul SPCRPCIV Suceava din incinta Iulius Mall et 1, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen pe care îl vor susține în aceeași zi.

♦ După promovarea examenului teoretic cursantul va primi programarea probei de traseu, efectuată de agentul DRPCIV – MAI din sala de examen.

Cursantul este obligat să comunice școlii data de traseu în ziua în care a obținut programarea; Școala va putea asigura autovehiculul-școală numai daca acesta nu este alocat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul-școală la examen.

 Școala va confirma programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice.

Cursanţii care sunt domiciliati în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective, cu excepția cazului în care dețin viză de flotant validă în județul unde solicită examinarea.

 

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă dintr-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator și constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie format din 26 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație este 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 răspunsuri corecte.

Proba practică constă în conducerea autocamionului în oraș pe un traseu stabilit de examinator.

 

Scoala de Soferi Suceava BDG © Copyright 2023