fbpx
Curtea Domneasca Nr 3 Suceava

Categoria CE

 1. PREZENTARE
  Categoria E (CE) cuprinde:

ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 kg.

 1. CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria E pentru CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează  ore de pregătire teoretică şi  ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
– să respecte programa de învăţământ şi indicațiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Locul de întâlnire cu instructorul auto este la locatia stabilita in contract.

 1. TAXE (includ combustibilul)
  Taxa de şcolarizare – 1500 lei

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate;
Se poate plăti în numerar, card sau prin ordin de plată.

Școala oferă și ore suplimentare la cerere!
Oferim ore suplimentare elevilor de la alte școli auto.

 1. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

– Permis de conducere categoriile B şi C.

– Vârsta: 18 ani, fără trei luni.

– Apt din punct de vedere medical – aviz obținut numai de la unitatea medicală agreată de școala noastră; 

– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul școlii noastre;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la sediul BDG Școala de conducători auto, după următorul program:

Luni – Vineri  07:00 – 17:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

BDG Școala de conducători auto oferă contra-cost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări şi răspunsuri.

 

 1. DOCUMENTE:

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Programare  (la cerere se realizează la biroul școlii)

-Fişă de școlarizare- eliberată de școală (se completează prin dactilografiere);

-Cerere de înscriere la examen;

-Cazier judiciar (cu menţiunea ”pentru examen auto’’);

-Chitanţa de plată a taxei- contravaloare a permisului de conducere;

-Copii xerox: carte de identitate, permis de conducere.

 1. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursanții care au domiciliul ori reședința (flotant) în Jud. Suceava se vor prezenta pentru susținerea probei teoretice la ghișeul SPCRPCIV Suceava din incinta Iulius Mall et 1, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto, examen pe care îl vor susține în aceeași zi.

 După promovarea examenului teoretic cursantul va primi programarea probei de traseu, efectuată de agentul DRPCIV – MAI din sala de examen.

Cursantul este obligat să comunice școlii data de traseu în ziua în care a obținut programarea; Școala va putea asigura autovehiculul-școală numai daca acesta nu este alocat altei activități la data și în intervalul orar pentru care s-a făcut solicitarea, situație în care școala este exonerată de obligația de a trimite autovehiculul-școală la examen.

 Școala va confirma programarea la proba de traseu numai după promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care sunt domiciliati în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective, cu excepția cazului în care dețin viză de flotant validă în județul unde solicită examinarea.

 1. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie și întrebări specifice. Chestionarul conține 11 întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 răspunsuri corecte.

Proba practică constă în conducerea autocamionului  cu remorcă în traseu.

Scoala de Soferi Suceava BDG © Copyright 2023